Tekst: Matthieu Spekkers | Beeld: De Beeldredacteur

In zijn klas hangt een groot whiteboard, maar het is niet zomaar een whiteboard. Aron Merkus, bovenbouwleerkracht op de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster, noemt het ‘het lesjesbord’: ‘Het is eigenlijk een overzicht van wat er gebeurt in de klas.’ 

Op het lesjesbord is een weekplanner te zien met lesjes waar kinderen zich voor kunnen aanmelden. Dat doen ze door hun naamkaartje bij een lesje te hangen. Aron: ‘Het mooie is dat kinderen zien wat voor lesjes er gegeven worden en kunnen aansluiten als het ze interessant lijkt. Wat voorheen de planning van de leerkracht was – op papier en onzichtbaar voor de kinderen – is nu een planning van de klas.’ 

Het lesjesbord draagt bij aan wat Aron de kerntaak van een leerkracht vindt: kinderen enthousiast maken voor leren. ‘De kunst is om het bord gevarieerd en aantrekkelijk te houden. Dus niet alleen lesjes taal en rekenen, maar ook natuurkunde of geschiedenis.’

Hij werkt nu al een paar jaar op deze manier en de kinderen zijn erg enthousiast. ‘Interessante lesjes leveren weer interessante vragen en ideeën op bij de kinderen, waar vervolgens weer andere lesjes uit voort kunnen komen.’ Aron geeft daarom deze tip mee aan collega’s die het lesjesbord willen proberen: ‘Er valt een hoop te leren en dat is hartstikke leuk. Maar plan het bord niet te vol; houd elke dag bewust ruimte over voor de spontaniteit die je wil dat er ontstaat.’  

‘Er valt een hoop te leren en dat is hartstikke leuk’