Tekst: Paul Op Heij. Maart 2021.

Een nieuw gebouw en nieuw onderwijsconcept, dat wordt de Montessori Campus Almere. De Almeerse Scholengroep (ASG) is de initiatiefnemer en heeft samen met de gemeente als locatie de wijk Nobelhorst gekozen. Daar komt binnenkort dus de meest innovatieve vorm van montessorionderwijs voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een school voor 1200 leerlingen met kinderopvang, sporthal en een groene SKills Garden die kinderen en buurtbewoners uitdaagt om te bewegen. Bewegen en sport krijgen er net als kunst en cultuur en natuur en duurzaamheid en ondernemerschap veel aandacht. 

Met ingang van volgend schooljaar wordt opvang en onderwijs aangeboden aan kinderen van 0-14 jaar, volgens het nieuwe campusconcept. Het Latijnse woord ‘campus’ betekent letterlijk ‘open ruimte’, maar we kennen het woord vooral van Amerikaanse universiteiten, gebouwd als dorpen met allerlei voorzieningen voor zowel studenten als docenten. Op de campus in Almere zullen kinderen al in hun eerste levensjaar terecht kunnen bij de kinderopvang en ze kunnen er blijven totdat ze een middelbareschooldiploma hebben. Zo’n doorlopende leerlijn op alle niveaus is uniek in Nederland, legt Benno Breeuwer uit, rector van het Montessori Lyceum Flevoland dat onderdeel zal uitmaken van de campus, en namens de Almeerse Scholengroep verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het project. Benno Breeuwer: ‘Het is een groot goed dat de harde overgangen tussen kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs op de campus niet meer zullen bestaan. Het is een illusie dat kinderen op hetzelfde moment aan veranderingen toe zijn. Op de campus kunnen kinderen die meer tijd nodig hebben wat later met iets nieuws beginnen en kinderen die er sneller aan toe zijn, eerder. Binnen het organisch onderwijs van de Montessori Campus zal niemand buiten de boot vallen; leerlingen volgen een persoonlijke leerroute richting het reguliere eindexamen.’ 

Leerlingen krijgen, vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is, verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, vertelt Breeuwer: ‘Ze bepalen in samenspraak met hun coach voor een groot deel ook zelf wanneer ze wat leren en op welke manier ze gaan laten zien dat ze stof inderdaad geleerd hebben. Doelen van deze aanpak: aangeboren nieuwsgierigheid en het leerplezier behouden en leerlingen en docenten gemotiveerd houden. In een portfolio dat leerlingen opbouwen, zullen ze alles bijhouden en dat zal regelmatig besproken worden met coach en ouders. Op deze manier wordt al sinds augustus 2020 gewerkt in een campusklas die is ondergebracht in Montessori Lyceum Flevoland.’ Leerlingen zullen op de nieuwe campus wel gewoon vaste schooltijden hebben waarbinnen ze aan projecten werken die zij zelf of experts hebben bedacht. Ook voeren ze per computer lestaken uit en maken opdrachten. Op bepaalde dagdelen zijn vakdocenten aanwezig aan wie uitleg gevraagd kan worden voor de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels. Om te weten of ze de lesstof beheersen, maken leerlingen online toetsen. Met hun coaches bespreken ze hun voortgang en bewaken ze hun leerdoelen.

Benno Breeuwer: ‘Voorlopig zal een tijdelijk onderkomen in de Almeerse wijk Nobelhorst betrokken worden, de wijk waarin dus de nieuwbouw komt. In dat tijdelijk onderkomen zullen docenten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen vanaf begin volgend schooljaar in werkgroepen samenwerken aan zowel een eerste ontwerp van de nieuwe campus als aan een van het nieuwe onderwijsconcept. Als alle ambities en idealen uitgekristalliseerd zijn, zullen architecten uitgenodigd worden en professionals om het onderwijs in te gaan invullen. De bedoeling is dat de campus in 2023 in gebruik genomen wordt. Dan versmelten leerlingen en medewerkers van de tijdelijke locatie en die van het Montessori Lyceum Flevoland tot één campus. Uniek in Nederland.’

De foto’s zijn gekozen door Benno Breeuwer, maar zijn slechts voorbeelden van hoe de nieuwe campus zou kunnen worden.