Met dank aan Association Montessori Internationale.

In haar boek Onderwijs en het menselijk potentieel beschrijft Montessori hoe de veranderende wereld onderdeel kan zijn van haar onderwijs. ‘Indien mogelijk moet mechanische apparatuur worden geïntroduceerd zodat kinderen goed toegerust zijn om deel te nemen aan een beschaving die geheel op machines is gebaseerd’, stelt Montessori (p. 17). Het lijkt een blik in de toekomst te zijn. Maar Montessori is ook kritisch over de inzet van deze mechanische apparatuur: de opvoeding van kinderen verloopt niet louter via het intellect, maar moet de totale ontwikkeling van het kind bevatten. Moet de mens bestempeld worden als een werker met het hoofd of als een werker met de handen?, vraagt zij zich af. Zijzelf staat voor een combinatie: geestelijke activiteit gesteund door handelen. Zeker het overdenken waard voor wie heden ten dage alle fysieke inactiviteit door mobieltjes en laptops in klassen beschouwd.

Montessori, M. (1998) Onderwijs en het menselijk potentieel. Nederlandse Montessori Vereniging (origineel gepubliceerd in 1947), p. 17.

‘Waar mogelijk wordt mechanische apparatuur geïntroduceerd voor ieder onderdeel van het praktisch leven.