Foto’s: Sanny Views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wijsheid begint met verwondering’, Socrates

 

‘We leiden mensen op en geen papegaaien’, Comenius

 

‘Onderwijs isde kunst de mens ethisch te maken’,Hegel

 

‘Geef een man onderwijs en je onderwijst een man. Geef een vrouw onderwijs, en je onderwijst een generatie’, Young

 

‘Onderwijs (…) is een pijnlijke, voortdurende en moeilijke taak die vriendelijk moet worden uitgevoerd, door te observeren, door te waarschuwen (…), door te prijzen maar bovenal door het voorbeeld te geven’, Ruskin

 

‘Onderwijs staat gelijk aan een kind helpen zijn potentieel te zien’, Fromm

 

‘Een leerkracht moet niet vele zaken aan de leerlingen onderwijzen, maar ze in staat stellen om te leren’, Dupanloup

 

‘Slechts één ding is duurder dan onderwijs en dat is onwetendheid’, Franklin

 

‘Wil je als opvoeder iets bereiken, moet je de sluimerende mens in de kinderziel wakker willen maken’, Montessori

 

‘Het streven om onze kinderen beter op te voeden dan wij zelf zijn opgevoed, bevat een paradoxale gedachte’, Savater

 

‘De geest is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat aangewakkerd moet worden’, Plutarchus

 

‘Een goede leraar moet de regels kennen, een goede leerling de uitzonderingen’, Fischer

 

‘We zwoegen slechts om het geheugen vol te stoppen, en laten het geweten en het verstand onvoorzien en leeg’, Montaigne

 

‘Een leerling waaraan nooit gevraagd wordt om iets te doen wat hij niet aankan, zal nooit alles doen wat hij wel aankan’, Mill

 

‘Het gezag van hen die onderwijzen, is vaak een hindernis voor hen die willen leren’, Cicero

 

‘Mensen worden onwetend geboren, niet dom; dom worden ze door het onderwijs gemaakt’, Russell

 

‘De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude’, Euclides

 

‘Geef de leerlingen wat te doen, niet iets te leren; en het doen is van dien aard dat het denken vergt; dan volgt het leren vanzelf’, Dewey

 

‘Men moet de samenleving in dienst stellen van de school en niet de school in dienst van de samenleving’, Bachelard

 

‘Zonder relatie geen prestatie’, Stevens

 

‘Wie niet voortdurend leert, is onwaardig om te onderwijzen’, Bachelard

 

‘Wie een school opent, doet een gevangenis dicht’, Hugo

Bronnen:
1. Bovenstaande uitspraken komen uit Sissing, Henk (redacteur) (2016). 3000 jaar denkers over onderwijs, Uitgeverij Boom.