Met dank aan Association Montessori Internationale.

Montessori stelt dat het kind zich vanaf zes jaar op moreel vlak ontwikkelt. In plaats van dat het slechts ontvangend is, zoals in de vorige ontwikkelingsfase, wil het kind nu het verschil tussen goed en kwaad zelf leren begrijpen. Het accepteert niet langer zondermeer ‘de feiten’ van een volwassene. Het ontwikkelt een eigen oordeel, één dat ook sterk kan afwijken van dat van de volwassene. 

De volwassene die deze ontwikkeling niet begrijpt, zal zich allicht gekwetst voelen: het kind dat eerder lief en aanhankelijk was, is nu brutaal. Logisch, volgens Montessori, het kind wil nu eenmaal ook geestelijk onafhankelijk worden en verlangt naar het op eigen kracht kunnen onderscheiden van goed en kwaad. Het heeft behoefte aan eigen innerlijk moreel kompas. Dat vraagt dus soms om wat rebelsheid.

Maria Montessori, onderwijs en het menselijk potentieel, 1998, p. 12

‘Op alles wat wij zeggen, heeft hij onmiddellijk een tegenwerping: hij is een rebel geworden’