Tekst: Egbert de Jong | Beeld: Suzanne van der Heijden

Montessorinet bestaat al jaren. Inmiddels komen er steeds meer algemenere plekken online waar lessen met elkaar gedeeld kunnen worden, zoals Wikiwijs of Aap noot muis. Montessorinet is er speciaal voor montessori­onderwijs. 

‘Montessorinet wil een plek zijn om met elkaar te leren.’

In de afgelopen magazines hebben we ruimte gegeven voor praktische tips. De NMV heeft echter nog een handigere plek waar tips en ideeën gedeeld kunnen worden: Montessorinet. Inmiddels zijn er bijna 6000 leden van Montessorinet, waarop leden van deze online community hun ideeën kunnen delen. En dat gebeurt ook: zelf gemaakte werkjes, uitgewerkte lessen en ideeën om met materiaal om te gaan, wisselen elkaar af. En om de week een nieuwsbrief met nieuwtjes en aandacht voor ideeën die geplaatst zijn. 

Op Montessorinet wordt dus ook gereflecteerd op de lessen die worden gemaakt. We weten immers dat, door met elkaar samen te werken, lessen beter worden. Er worden ook regelmatig nieuwe gesprekken gestart; leerkrachten die met een vraag komen waar ze graag een antwoord op willen of dat er mee gedacht wordt. Daarop wordt echter minder of zelfs weinig gereageerd.

Jammer want Montessorinet wil een plek zijn waar alle montessorianen met elkaar oplossingen vinden voor uitdagingen waar we tegenaan lopen. We zouden het fijn vinden als ook leerkrachten uit het voortgezet montessorionderwijs, actiever zouden willen deelnemen. Basis- en voortgezet zullen dan ook meer van elkaar kunnen weten en dus leren.

Misschien heb jij ook wel een tip of idee voor verbetering van Montessorinet zelf. Ook dat horen we graag. Montessorinet wil een plek zijn om met elkaar te leren. Laten we er veel gebruik van maken. Tip doorgeven, mail dan naar: communicatie@montessori.nl

https://www.montessorinet.nl